superkatalog.sk - Veda a technika - Časopisy

superkatalog.sk  -  Veda a technika  -  Časopisy
http://www.pravnyobzor.skhttp://www.pravnyobzor.sk  

www.pravnyobzor.sk

Teoretický časopis pre otázky štátu a práva, vydáva Ústav štátu a práva SAV.
http://www.pravnyobzor.sk
Dajte hlas tejto stránke 
 Hlásenie pre administrátora